CÁC SẢN PHẨM

0
 • Viên nang siêu enzyme

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Hình thức:Viên nang
  Hương vị:Không có hương vị
  Đếm đơn vị: Đếm 120
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Fish Oil Softgels

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Dạng: Viên mềm
  Hương vị:Không có hương vị
  Đếm đơn vị: Đếm 60
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nang Vitamin Liposomal D3+K2

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Hình thức:Viên nang
  Hương vị:Không có hương vị
  Đếm đơn vị: Đếm 60
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nang Berberine

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Hình thức:Viên nang
  Hương vị:Không có hương vị
  Đếm đơn vị: Đếm 90
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nang 5-HTP

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Hình thức:Viên nang
  Hương vị:Không có hương vị
  Số lượng đơn vị: 60 viên/120 viên
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Bổ sung chiết xuất quả việt quất

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Hình thức:Viên nang
  Hương vị:Không có hương vị
  Số lượng đơn vị: 60 viên/120 viên
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nang mềm Astaxanthin

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Hình thức:Viên nang
  Hương vị:Không có hương vị
  Số lượng đơn vị: 60 viên/120 viên
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nang chiết xuất cây kế sữa

 • Viên nang axit R-Lipoic

  Bao bì:Đóng chai
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nhãn, chai, thành phần
  Hình thức:Viên nang
  Hương vị:Không có hương vị
  Đếm đơn vị: Đếm 120
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nang cứng bọc trong viên nang mềm

  Nội dung có thể tùy chỉnh: nội dung thành phần, màu sắc, bao bì bên ngoài, nhãn, v.v.
  Loại bào chế: viên, viên bao, hạt giải phóng kéo dài, v.v.
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nén bọc viên nang mềm

  Nội dung có thể tùy chỉnh: nội dung thành phần, màu sắc, bao bì bên ngoài, nhãn, v.v.
  Loại bào chế: viên, viên bao, hạt giải phóng kéo dài, v.v.
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

 • Viên nang giải phóng bền vững

  Thông số kỹ thuật:50%
  Nội dung có thể tùy chỉnh: nội dung thành phần, màu sắc, bao bì bên ngoài, nhãn, v.v.
  Loại bào chế: viên, viên bao, hạt giải phóng kéo dài, v.v.
  Tốc độ vận chuyển: 1-3 ngày
  Hàng tồn kho: Còn hàng
  Thanh toán: T/T, VISA, XTransfer, Alipay...
  Vận chuyển:DHL.FedEx,TNT,EMS,SF,Bằng Đường Biển, Bằng Đường Hàng Không

17